Тргнувајќи од оценката за придонесот на истакнати поединци - градежни конструктори од странство, цо остварувањето на програмските и статуарните цели на ДГКМ, за поттикнувањето и зајакнувањето на меѓунадородната соработка и размена и трансферот на знаењата и техничко-технолошките информации и, генерално, за досегашниот развој на Друштвото на градежните конструктори на Макдеонија, Собранието на ДГКМ доделува назив Почесен член на ДГКМ.

Називот Почесен член на ДГКМ се доделува само на странски државјани.

Почесни членови на ДГКМ се:

 • Проф. д-р Милорад ИВКОВИЌ, Градежен факултетна Универзитетот во Белград, Србија
 • Проф. д-р Иван ЈАКИМОВ, Градежен факултет,Универзитет за архитектура, градежништво и геодезија, Софија, Бугарија
 • Проф. д-р Тодор КАРАМАНСКИ, Градежен факултет,Универзитет за архитектура, градежништво и геодезија, Софија, Бугаријa
 • Проф. д-р Живота ПЕРИШИЌ, Градежен факултет на Универзитетот во Белград, Србија
 • Проф. д-р Радомир ФОЛИЌ, Институт за индустриска градба, Факултет за технички науки на Универзитетот во Нови Сад, Србија
 • Проф. д-р Рој. Т. СЕВЕРН, Центар за исѕтражувања во земјотресното инженерство, Градежен факултет на Универзитетот во Бристол, Велика Британијa
 • Проф. д-р Мирко АЌИЌ, Градежен факултет на Универзитетот во Белград, Србија
 • Стојан ДИНИЌ, дипл.град.инж., Генерален секретар на ЈДГК, поранешен генерален директор на Мостоградња - Белград, Србија
 • Проф. д-р Владимир ГОЦЕВСКИ, Хидро-Квебек, Монтреал - Квебек, Канада, професор на универзитетот Конкордија во Монтреал, Политехничката школа на Универзитетот во Монтреал и Универзитетот Мек Мастер во Хамилтон, Онтарио, Канада
 • Проф. Вукашин ААНСКИ, Висока техничка школа на Универзитетот во Марибор
 • Проф. Младен УЛИЌЕВИЌ, Градежен факултет на Универзитетот на Црна Гора, Подгорица, Црна Гора
 • Проф. Рундигер ХОФЕР, Рур-универзитет во Бохум, Германија
 • Проф. Властимир РАДОЊАНИН, Факултет за технички науки на Универзитетот во Нови Сад, Србија