ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ:

Согласно Владините мерки за спречување на ширењето на пандемијата, се забранува организирање на било каков настан во затворен простор. За жал, од таа причина, принудени сме да го одложиме почетокот на 19. Симпозиум на ДГКМ. Новиот термин за одржување на истиот е 27.-30. Април, 2022. Се надеваме дека ситуацијата напролет ќе биде поповолна и успешно ќе го реализираме 19. Симпозиум на ДГКМ.

Сите пристигнати трудови ќе бидат земени во предвид и вклучени во програмата. Согласно новонастанатата ситуација, Организациониот Одбор на ДГКМ одлучи да го продолжи рокот за доставување на трудови до крајот на Февруари 2022.

Тема на симпозиумот:

ЕВРОКОДОВИ - Порта кон Европа

19ти Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори на Македонија (ДГКМ 2021) ќе се одржи од 15. до 18. Септември, 2021 во Охрид, Македонија. Зависно од актуелната ситуација, истиот ќе се држи во живо, или во комбинација со Е-платформа, овозможувајќи им на тој начин „online“ учество и нa колегите кои нема да се во можност да присутвуваат во живо.

Водејќи сметка дека во септември 2020 година, во паралелна употреба со актуелните прописи за проектирање на конструкции беа воведени Еврокодовите, а ценејќи ја потребата од дополнителна подготовка на инженерскиот кадар за нивна примена, 19. Симпозиум ќе биде посветен токму на оваа тема, со мото „ЕВРОКОДОВИ-Порта кон Европа“.

Од посебен интерес е да се направи споредба и да се истакнат разликите кои произлегуваат од примената на досегашните прописи и на Еврокодовите. Токму затоа, еминентни стручни лица од земјава и регионот ќе одржат повикани предавања на таа тема и ке ја приближат проблематиката на нашата стручна јавност.

Покрај Главната тема „ЕВРОКОДОВИ-Порта кон Европа“ , ќе бидат застапени и останатите теми, а тоа се:

 • Теориски и експериментални анализи на конструкции
 • Современи методи за проектирање на конструкции
 • Стандарди, Еврокодови и Национални анекси
 • Современи техники за изведба на конструкции
 • Следење на состојбата и однесувањето на конструкциите
 • Одржување, санација, зајакнување и реконструкција на објектите
 • Доверливост и трајност на конструкциите
 • Современи материјали и технологии, предуслов за одржлив развој
 • Инфраструктурни објекти
 • Други теми поврзани со градежното конструкторство

Информацијата за Повиканите предавања ќе биде дополнително објавена.

Во соработка со Комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Северна Македонија и Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, а во рамките на Симпозиумот, ќе се одржат две тркалезни маси на тема:

 • Имплементација на Еврокодовите како национални стандарди - размена на искуства во регионот
 • Взаемна поврзаност и усогласеност на регулативата и стандардите за проектирање и изведба на објекти