Научен одбор

 • Санде АТАНАСОВСКИ, Македонија
 • Дубравка БЈЕГОВИЌ, Хрватска
 • Владимир ГОЦЕВСКИ, Канада
 • Елена ДУМОВА ЈОВАНОСКА, Македонија
 • Алеш ЖНИДАРИЌ, Словенија
 • Ѓорѓе ЛАЃИНОВИЌ, Србија
 • Љупчо ЛАЗАРОВ, Македонија
 • Астериос ЛИОЛИОС, Грција
 • Душко ЛУЧИЌ, Црна Гора
 • Mирјана МАЛЕШЕВ, Србија
 • Питер МАРК, Германија
 • Виктор МАРКЕЉ, Словенија
 • Златко МАРКОВИЌ, Србија
 • Горан МАРКОВСКИ, Македонија
 • Мирослав НАСТЕВ, Канада
 • Тихомир НИКОЛОВСКИ, Македонија
 • Дончо ПАРТОВ, Бугарија
 • Светлана ПЕТКОВСКА ОНЧЕВСКА, Македонија
 • Ивана БАНЈАД ПЕЧУР, Хрватска
 • Предраг ПОПОВИЌ, САД
 • Властомир РАДОЊАНИН, Србија
 • Бошко СТЕВАНОВИЌ, Србија
 • Младен УЛИЧЕВИЌ, Црна Гора
 • Михаел ФАБЕР, Данска
 • Раде ХАЈДИН, Србија
 • Рудигер ХОФЕР, Германија
 • Голубка Н. ЦВЕТАНОВСКА, Македонија
 • Петар ЦВЕТАНОВСКИ, Македонија
 • Вероника ШЕНДОВА, Македонија
 • Влатко ШЕШОВ, Македонија

Организационен одбор

 • Мери ЦВЕТКОВСКА
 • Андреа СЕРАФИМОВСКИ
 • Ана ТРОМБЕВА-ГАВРИЛОСКА
 • Дарко НАКОВ
 • Коце ТОДОРОВ
 • Роберта АПОСТОЛСКА
 • Илија МАРКОВ
 • Ива ЏАГОРА
 • Даниел ЦЕКОВ
 • Соња ЧЕРЕПНАЛКОВСКА
 • Владимир ВИТАНОВ