Prevoius Simposia

Contact

Meri Cvetkovska 
President

Ana Trombeva Gavriloska
General Secretary

Darko Nakov 
Technical Secretary

Civil Engineering Faculty - Skopje
Partizanski odredi 24, P. Fah 560, Skopje
tel: (02) 3 116 066 ext. 205
fax: (02) 3 118 834

mase (at) gf.ukim.edu.mk
http://mase.gf.ukim.edu.mk

Previous Symposia

DGKM14 - plakatDGKM13 - plakatDGKM12 - plakatDGKM11 - plakatDGKM10 - plakatDGKM9 - plakatDGKM8 - plakatDGKM7a - plakatDGKM6a - plakatDGKM5a - plakatDGKM4 namesto plakatDGKM3 namesto plakatDGKM2 namesto plakatDGKM1 namesto plakat