Events

MASE 17, 4-7.10.2017

dgkm17 POSTER-600px

Contact

Meri Cvetkovska 
President

Ana Trombeva Gavriloska
General Secretary

Darko Nakov 
Technical Secretary

Civil Engineering Faculty - Skopje
Partizanski odredi 24, P. Fah 560, Skopje
tel: (02) 3 116 066 ext. 205
fax: (02) 3 118 834

mase (at) gf.ukim.edu.mk
http://mase.gf.ukim.edu.mk

Inside MASE

President of MASE

 • Meri Cvetkovska

Executive Board

 • Roberta Apostolovska
 • Ana Trombeva-Gavriloska
 • Darko Nakov
 • Andrea Serafimovski
 • Sergey Churilov
 • Petar Cvetanovski
 • Imer Selman
 • Cedomir Teodosievski
 • Ilija Markov

Supervision Board

 • Grozde Aleksovski
 • Vilos Ilios
 • Siljan Mihajlovski

Bylaw of ethics

 • Aleksandar Belev
 • Marijana Popovska
 • Tome Trombev

Editor-in-chief of the Journal of MASE "Structural engineer"

 • Golubka N.Cvetanovska